Podrobnosti záznamu

Název
    Time and space variability of the occult precipitation in the selected mountainous and urban areas of the Czech Republic
Další názvy
    Tesař, Miroslav - Fišák, Jaroslav - Šír, Miloslav - Fottová, D. Časová a prostorová variabilita usazených srážek ve vybraných horských a urbanizovaných oblastech České republiky.
Autor
    Fottová, Daniela
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    3rd International Conference on Fog, Fog Collection and Dew, Cape Town, 11.10.-15.10.2004. Proceedings
Poznámky
    Akce: 2004/10/11 ; Cape Town
Výraz tezauru
    occult precipitation, mountainous and urban areas, Czech Republic
Klíčové slovo
    Areas
    Czech
    Mountainous
    Occult
    Precipitation
    Republic
    Selected
    Space
    Time
    Urban
    Variability
Abstrakt (česky)
   Studium mlžné vody je systematicky prováděno ve vybraných horských a urbanizovaných plochách České republiky za účelem hodnocení časové a prostorové variability jejího chemického složení ve srovnání s padajícími srážkami.
Abstrakt (anglicky)
   A fogwater study has been conducted in the selected mountainous and urban areas of the Czech Republic in order to study the time and space variability of the chemical composition and to compare it with the precipitation.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014