Podrobnosti záznamu

Název
    Time-averaged and time-dependent energy-related quantities of harmonic waves in inhomogeneous viscoelastic anisotropic media
Autor
    Červený, V.
    Pšenčík, Ivan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geophysical Journal International
Svazek/č.
    Roč. 170, č. 3
Strany
    s. 1253-1261
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: GA205/05/2182, GA ČR3cav_un_auth*0000924
    Překlad názvu: Časově průměrované a časově závislé energetické veličiny harmonických vln v nehomogenních viskoelastických anizotropních prostředích
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    inhomogeneous media
    seismic anisotropy
    seismic waves
Klíčové slovo
    Anisotropic
    Energy-related
    Harmonic
    Inhomogeneous
    Media
    Quantities
    Time-averaged
    Time-dependent
    Viscoelastic
    Waves
Abstrakt (česky)
   Studujeme vektor toku energie a další energetické veličiny vlnových polí šířících se v nehomogenních anizotropních viskoelastických prostředích, a rovnice zachování energie, které uvedené veličiny splňují. Ukazujeme, že rovnice zachování energie pro harmonické vlny mohou být určeny dvěma způsoby, použitím reálných a komplexních vlnových polí. Procedura založená na komplexní representaci vlnového pole nabízí univerzální použití.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013