Podrobnosti záznamu

Název
    Tin deposits at Přebuz and Rolava in the Krušné hory / Erzgebirge, Czech Republic : classic localities, new challenges
Údaj o odpovědnosti
    Petr Rojík
Další názvy
    Cínová ložiska u Přebuzi a Rolavy v Krušných horách, Česká republika : klasické lokality, nové výzvy
Autor
    Rojík, Petr
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Vol. 50, no. 3-4
Strany
    p. 157-165
Rok
    2005
Poznámky
    1 obr., 2 pl.
    Bibliografie na s. 164-165
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Klasifikační znak
    55(1)
    553.3/.4
Skupina konspektu
    55
    553
Předmětová skupina
    geologie ložisková
    geologie regionální
    granit
    greizen
    hematit
    kasiterit
    kontrola litologická
    kontrola mineralizace
    krušnohorský pluton
    ložiska nerostných surovin
    pluton
    rudy Sn
    živec alkalický
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Přebuz (Sokolov, Kraslice)
    Rolava (Přebuz, Česko)
Klíčové slovo
    Challenges
    Classic
    Czech
    Deposits
    Erzgebirge
    Hory
    Krušné
    Localities
    New
    Přebuz
    Republic
    Rolava
    Tin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 11. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012