Podrobnosti záznamu

Název
    Titan v keramických surovinách
Údaj o odpovědnosti
    Josef Neužil
Další názvy
    Titanium in ceramic raw material
Autor
    Neužil, Josef, 1925-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Č. 2
Strany
    s. 199-208
Rok
    1989
Poznámky
    3 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    jíl žáruvzdorný
    jíly
    suroviny keramické
    Ti (titan - 22)
    vlastnosti technologické
Klíčové slovo
    Keramických
    Surovinách
    Titan
Abstrakt (česky)
   Hlavním zdrojem titanu jsou oxidy, titanáty, spinelidy a silikáty, které se získávají v obohacené formě. V běžných keramických surovinách jsou minerály titanu akcesorickou nebo podstatnou příměsí, která se chemicky sleduje jako obsah TiO2. Při průzkumu a začínající těžbě žáruvzdorných jílovců na Dole Klement Gottwald k.p. v Libušíně u Kladna byl zjištěn až 3,6 obsah TiO2, který byl prokázán jako minerál brookit a rutil. Geochemický vztah obsahu Fe2O3 : TiO2 zjištěn nebyl. Vzrůst obsahu TiO2 pro výrobu žáruvzdorné keramiky není závadným, neboť tvorbu nížeteplotních eutektik lze z analogie s binárním systémem BaO-TiO2 očekávat až nad 15 obsahu TiO2
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012