Podrobnosti záznamu

Název
    To the history of forest formations of the central Labe-River region and paleoecological conditions at Hrabanov fen peat (Hrabanovská Černava). Palynological study
Údaj o odpovědnosti
    Blanka Pacltová, Eva Hubená
Autor
    Hubená, Eva
    Pacltová, Blanka
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    Holocene flood plain of the Labe River
Strany
    s. 66-76
Poznámky
    8 obr., 2 tab., 9 bibl. + 1
Předmětová skupina
    botanika
    holocén
    kvartér Českého masivu
    paleoekologie
    palynologie
    pleistocén-svrchní
    rašelina
    sedimenty limnické
    sedimenty organické
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Hrabanov (Nymburk)
Klíčové slovo
    Central
    Conditions
    Černava
    Fen
    Forest
    Formations
    History
    Hrabanov
    Hrabanovská
    Labe-River
    Paleoecological
    Palynological
    Peat
    Region
    Study
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012