Podrobnosti záznamu

Název
    To the problem of decision making process concerning the mining activity damping in Ostrava-Karviná basin
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Dvořáček
Další názvy
    K problematice rozhodování o útlumu těžby v OKR
Autor
    Dvořáček, Jaroslav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 46, č. 2
Strany
    s. 11-16
Rok
    2000
Poznámky
    České resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    ekonomika surovin
    hornoslezská pánev
    model matematický
    politika
    těžba podzemní
    uhelný revír
    útlum těžby
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Klíčové slovo
    Activity
    Basin
    Concerning
    Damping
    Decision
    Making
    Mining
    Ostrava-Karviná
    Problem
    Process
Abstrakt (anglicky)
   This contribution is based on the fact that the cause of damping in most mines closed in the Ostrava-Karviná basin (OKR) was their long-term negative economic result. The mining activity damping eliminates this loss, on the other hand, however, it is connected with the expending of further financial means both from the state budget and from the own mining organization resources. Then the problem arises whether the means expended on mine liquidation, obliteration of mining activity consequences and solving of social problems do not exceed the loss of mining activity. The replies on these questions are being searched for by calculation simulating the loss in case of mines already closed by loss comparison with costs expended up to now for single mines damping. The result shows that in most cases - but not in all ones - the mine closing was justified from the economic point of view.
   It can be assumed that nor the negative economic result should be automatically the reason for damping of a mine
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012