Podrobnosti záznamu

Název
    Tourmaline as a late-magmatic or postmagmatic mineral in granites of the Czech part of Krušné hory - Erzgebirge batholith and its contact zone/Turmalín - pozdně magmatický minerál granitů české části krušnohorského batolitu a jeho kontaktní zóny
Autor
    Lang, Miloš
    Novák, Jiří Karel
    Pivec, Edvín
    Štemprok, M.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 43, 1-2
Strany
    s. 17-23
Rok
    1998
Poznámky
    Projekt: GA205/95/0149, GA ČR
    Rozsah: 7 s.
Klíčové slovo
    Batholith
    Batolitu
    Contact
    Czech
    části
    české
    Erzgebirge
    Granites
    Granitů
    Hory
    Kontaktní
    Krušné
    Krušnohorského
    Late-magmatic
    Magmatický
    Mineral
    Postmagmatic
    Pozdně
    Tourmaline
    Zone/Turmalín
    Zóny
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012