Podrobnosti záznamu

Název
    Tourmaline as a late-magmatic or postmagmatic mineral in granites of the Czech part of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and its contact zone
Údaj o odpovědnosti
    Edvín Pivec, Miroslav Štemprok, Jiří K. Novák, Miloš Lang
Další názvy
    Turmalín - pozdně magmatický až postmagmatický minerál granitů české části krušnohorského batolitu a jeho kontaktní zóny
Autor
    Lang, Miloš
    Novák, Jiří K.
    Pivec, Edvín
    Štemprok, Miroslav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Vol. 43, no. 1-2
Strany
    p. 17-23
Rok
    1998
Poznámky
    2 obr., 2 tab., 2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Předmětová skupina
    batolit
    chemické vlastnosti
    cyklosilikáty
    granit
    kontakt
    krušnohorské krystalinikum
    krušnohorský pluton
    turmalín
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Erzgebirge (SRN)
    Krušné hory
    SRN
Klíčové slovo
    Batholith
    Contact
    Czech
    Granites
    Hory-Erzgebirge
    Krušné
    Late-magmatic
    Mineral
    Postmagmatic
    Tourmaline
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   Tourmaline is an accessory mineral of the Late Palaeozoic granites of the Krušné hory-Erzgebirge batholith (290-330 Ma). Its occurrence is distinctly regionally dependent; it is common in the Western pluton of the batholith and extremely rare in granites of the eastern pluton. Very low constent of Mg and Fe in granites cause the rare occurrence of tourmaline in the pluton in spite of a high content of boron in granite melt, e.g., in Blatná granite body. The magmas themselves were incapable of conserving much born as displayed by the occurrences of tourmalinized phyllites and tourmalinites at contact of this body. All the tourmalines examined correspond to schorl-dravite series with a low content of uvite component, expecially in metasedimentary rocks. A higher concentration of fluorite in tourmaline is in greisenized granites, whereas the lowest contents were found in tourmalines occurring in wolframite-quartz veins at Rotava.
   Thus the chemistry of tourmalines indicates the conditions of their crystallization
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012