Podrobnosti záznamu

Název
    Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators
Další názvy
    Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators
Autor
    Čopjaková, Renata
    Paterson, B.
    Paterson, Bruce
    Sulovský, Petr
Jazyk
    anglicky
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
    Journal of the Czech Geological Society. Abstract volume
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 1-2
Strany
    2
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Bohemian Massif
    European Variscides
    foreland basin
    garnet chemistry
    garnet chemistry, trace elements, granulites, foreland basin, provenance, Bohemian Massif, European Variscides
    granulites
    provenance
    trace elements
Klíčové slovo
    Elements
    Felsic
    Garnets
    Granulites
    Indicators
    Provenance
    Sediment
    Trace
Abstrakt (česky)
   The Lower Carboniferous Culm Basin is part of the larger European Variscan foreland basin. The youngest sediments of the Myslejovice Formation contain heavy mineral assemblages dominated by pyrope-almandine garnets. This paper compares the major element (electron microprobe) and trace element (LA-ICP-MS) compositions of detrital pyrope-almandine garnets from the Luleč Conglomerates with garnets from selected granulites of the Czech Massif for the purpose of studying the provenance of the Culm sediments. Detrital low grossular pyrope-almandine garnets can only be matched with some granulites and leptynites of the Bohemian Massif. At the present-day level of erosion of the Bohemian Massif, granulite garnets have higher calcium and/or lower magnesium concentrations. The compositions and zoning patterns of pyrope-almandine garnets from the Luleč quarry compare well with granulite garnets from the Miroslav Crystalline Unit and small Moldanubian granulite bodies west of Jihlava.
Abstrakt (anglicky)
   The Lower Carboniferous Culm Basin is part of the larger European Variscan foreland basin. The youngest sediments of the Myslejovice Formation contain heavy mineral assemblages dominated by pyrope-almandine garnets. This paper compares the major element (electron microprobe) and trace element (LA-ICP-MS) compositions of detrital pyrope-almandine garnets from the Luleč Conglomerates with garnets from granulites of the Czech Massif for the purpose of provenance study. At the present-day level of erosion of the Bohemian Massif, granulite garnets have higher calcium and/or lower magnesium concentrations. The compositions and zoning patterns of pyrope-almandine garnets from the Luleč quarry compare well with granulite garnets from the Miroslav Crystalline Unit and small Moldanubian granulite bodies west of Jihlava. The results indicate that the sediment provenance may well have been changing during the deposition of the Luleč Conglomerates.

   The Lower Carboniferous Culm Basin is part of the larger European Variscan foreland basin. The youngest sediments of the Myslejovice Formation contain heavy mineral assemblages dominated by pyrope-almandine garnets. This paper compares the major element (electron microprobe) and trace element (LA-ICP-MS) compositions of detrital pyrope-almandine garnets from the Luleč Conglomerates with garnets from selected granulites of the Czech Massif for the purpose of studying the provenance of the Culm sediments. Detrital low grossular pyrope-almandine garnets can only be matched with some granulites and leptynites of the Bohemian Massif. At the present-day level of erosion of the Bohemian Massif, granulite garnets have higher calcium and/or lower magnesium concentrations. The compositions and zoning patterns of pyrope-almandine garnets from the Luleč quarry compare well with granulite garnets from the Miroslav Crystalline Unit and small Moldanubian granulite bodies west of Jihlava.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014