Podrobnosti záznamu

Název
    Trace fossils from Early Silurian graptolitic shales of the Praque Basin (Czechoslovakia)
Údaj o odpovědnosti
    Radek Mikuláš
Další názvy
    Nálezy ichnofosilií ze spodnosilurských graptolitových břidlic pražské pánve (Československo)
Autor
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Vol. 37, no. 3
Strany
    s. 219-227
Rok
    1992
Poznámky
    3 obr.,6 pl.,25 bibl. + 6
    České resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    Barrandien
    paleoekologie
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    silur
    trace fossils
Předmětová kategorie
    pražská pánev
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Litohlavy
    Praha
Klíčové slovo
    Basin
    Czechoslovakia
    Early
    Fossils
    Graptolitic
    Praque
    Shales
    Silurian
    Trace
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012