Podrobnosti záznamu

Název
    Trace fossils from siliceous concretions in the Šárka and Dobrotivá Formations (Ordovician, Central Bohemia)
Údaj o odpovědnosti
    Radek Mikuláš
Další názvy
    Ichnofosilie z křemitých konkrecí šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, střední Čechy)
Autor
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Roč. 36, č. 1
Strany
    s. 29-38
Rok
    1991
Poznámky
    2 sch., 4 pl. + 4
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    Barrandien
    ekologie
    llanvirn
    nálezy
    nový taxon
    ordovik
    souvrství dobrotivské
    souvrství šárecké
    trace fossils
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Střední Čechy
Klíčové slovo
    Bohemia
    Central
    Concretions
    Dobrotivá
    Formations
    Fossils
    Ordovician
    Siliceous
    Šárka
    Trace
Abstrakt (česky)
   Z křemitých konkrecí šáreckého souvrství (llanvirn) je popsáno společenstvo ichnofosilií Brdichnus senectus ichnogen. et ichnosp. nov., Chondrites ichnops., ?Palaeophysus cf. P. sulcatus (Miller and Dyer), Planolytes beverleyensis (Billings), Rhizocorallium ichnosp. nebo Zoophycos ichnosp. Použití nálezů k detailnějším paleogeografickým studiím zatím není možné, protože se jedná o jednotlivé případy z omezeného počtu lokalit. Stejná situace je u nálezů z dobrotivského souvrství (dobrotivský stupeň), kde jsou popisovány ichnofosilie Chondrites ichnosp. A., Fodinichnia indet., ?Palaeophycus cf. P. striatus Hall,Planolites beverleyensis (Billings), Rhizocorallium ichnosp., Talassinoides ichnosp., Tisoa ichnosp.,Tomaticum problematicum Groom
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012