Podrobnosti záznamu

Název
    Traces of boring activity of organisms on marlite cobbles at Česká Třebová (Miocene, lower Badenian, Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Ilja Pek, Radek Mikuláš
Autor
    Mikuláš, Radek
    Pek, Ilja
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 71, no. 3
Strany
    p. 285-290
Rok
    1996
Poznámky
    1 obr., 3 pl., 20 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    baden
    miocén
    popis taxonů
    taxonomie
    terciér Českého masivu
    trace fossils
    vrtavé organismy
Geografické jméno
    Česká Třebová
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Activity
    Badenian
    Boring
    Cobbles
    Czech
    Česká
    Lower
    Marlite
    Miocene
    Organisms
    Republic
    Traces
    Třebová
Abstrakt (anglicky)
   Miocene (lower Badenian) ichnofossils (borings) - Rogerella ichnosp., Entobia laquea Bromley and D'Alessandro, 1984, Gastrochaenolites ichnosp. 1 and Gastrochaenolites ichnosp. 2 are described from the locality Česká Třebová-brickyard. Traces were found on the marlite pebbles and cobbles of Cretaceous (Turonian) age. Mentioned ichnoassemblage represents the Trypanites Ichnofacies
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012