Podrobnosti záznamu

Název
    Transects across the geological units of the Western Carpathians and interpretation (seismic, gravity, magnetoteluric)
Údaj o odpovědnosti
    J. Vozár, V. Szalaiová, M. Bielik, M. Potfaj, M. Grad, A. Guterch, G.R. Keller, T. Janik, E. Hegedüs, A. Ślączka, T. Tiira, J. Yliniemi, Ján Vozár and CELEBRATION 2000 Working Group
Autor
    Bielik, Miroslav
    Grad, Marek
    Guterch, Aleksander
    Hegedüs, E.
    Janik, Tomasz
    Keller, G. Randy
    Potfaj, Michal
    Ślączka, Andrzej
    Szalaiová, Viktória
    Tiira, T.
    Vozár, Ján
    Vozár, Jozef, 1939-
    Yliniemi, J.
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca. Geovestník
Svazek/č.
    Vol. 39, no. 1
Strany
    p. 25-26
Rok
    2007
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Miner. Slov., Geovest.
Klasifikační znak
    55(1)
    550.3
    550.8
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    anomálie Bouguerova
    diskontinuita Mohorovičičova
    geologie hlubinná
    litosféra
    měření magnetotelurické
    mezinárodní spolupráce
    profil seizmický
    rychlost elastických vln
    seizmika refrakční
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Česko
    Maďarsko
    Polsko
    Rakousko
    Rumunsko
    Slovensko
Klíčové slovo
    Across
    Carpathians
    Geological
    Gravity
    Interpretation
    Magnetoteluric
    Seismic
    Transects
    Units
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012