Podrobnosti záznamu

Název
    Transformácia vulkanického reliéfu na príkladě Cerovej vrchoviny
Údaj o odpovědnosti
    Ján Lacika
Další názvy
    Volcanic relief transformation exemplified by the Cerová vrchovina Bergland
Autor
    Lacika, Ján
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografický časopis
Svazek/č.
    Roč. 42, č. 4
Strany
    s. 375-400
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Předmětová skupina
    geomorfologie regionální
    neogén
    pleistocén
    středoslovenské neovulkanity
    tvary geomorfologické
    vulkanologie
Geografické jméno
    Cerová vrchovina
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Cerovej
    Príkladě
    Reliéfu
    Transformácia
    Vrchoviny
    Vulkanického
Abstrakt (česky)
   Cerová vrchovina se vyznačuje velmi specifickými geologickými i geomorfologickými znaky. V práci je popsán iniciální sopečný reliéf, tvořený maary, proudy, příkrovy, dajkami a dalšími vulkanologickými formami, a jeho destrukce do současného stavu. Předložená klasifikace forem reliefu vychází z geneze a geomorfologických znaků (inverznost vývoje, morfologické znaky). V diskusi se poukazuje na otevřené problémy vývoje reliéfu od svrchního pliocénu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012