Podrobnosti záznamu

Název
    Transformace údolní nivy za zimní povodně v dubnu 2006 n řece Jihlavě u Ivančic.
Autor
    Hrádek, Mojmír
Konference
    12. česko - slovenský seminář (15.11.2007-16.11.2007 : Znojmo, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky
Strany
    S. 27-31
Poznámky
    Projekt: IAA300860601, GA AV ČR
    Překlad názvu: The Jihlava River floodplain transformation on 1 April 2006 winter flood at Ivančice and Dolní Kounice.
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    crevasse channel
    historical floods
    Jihlava river
    ripple marks
    slackwater deposits
    winter flood effectiveness
Klíčové slovo
    2006
    Dubnu
    Ivančic
    Jihlavě
    Nivy
    Povodně
    řece
    Transformace
    údolní
    Zimní
Abstrakt (česky)
   Zimní povodeň kulminující 1 dubna 2006 u Ivančicbyla vyvolána rychlým táním extremně silné sněhové pokrývky doprovázeným deš'tovými srážkami. Průběh povodně v úseku údolí mezi Ivančicemi a Dolními Kounicemi byl dokumentován a kromě toho potvrzen silný vliv vypouštění vody z přehradní nádrže Dalešice na řece Jihlavě. Geomorfologická účinnost povodně nebyla tak velká přesto však byly nalezeny stopy eroze smykovým napětím při vylití z břehů a celého spektra akumulačních forem uložených z vod rozlivu. Zjištěné účinky byly srovnány s účinky historických povodní. Byl učiněn pokus přiřadit vznik některých z erozních koryt k účinkům zimních povodní z let 1862 nebo 1876.
Abstrakt (anglicky)
   The winter flood culminating on 1 April 2006 at Ivančice was generated by fast thawing of extremely thick snow cover which was accompanied by rain. The course of the flood in reach of the valley between Ivančice and Dolní Kounice was documented and a strong influence of dam reservoir of Dalešice of runoff in the Jihlava R. confirmed. The geomorphic effectiveness of the flood was not so big, nevertheless traces of erosion arisen by share stress of flood overbank flow and spectrum of depositional forms of slackwater from the end of flood was found. Features of founded geomorphic effects have been compared with that ones of the historical floods. An attempt to date some of erosional channels with floods from the years 1862 or 1876 has been made.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012