Podrobnosti záznamu

Název
    Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
Údaj o odpovědnosti
    Lubomil Pospíšil
Další názvy
    Trans-Gemeric tectonic system and its interpretation according to remote sensing data
Autor
    Pospíšil, Lubomil
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 27, č. 5
Strany
    s. 319-330
Rok
    1995
Poznámky
    6 obr., 3 fot., 18 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    fotogeologie
    gravimetrie
    magnetometrie
    mapa geofyzikální
    mapa tektonická
    tektonika regionální
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
    zlom
    zóna střižná
Předmětová kategorie
    dálkový průzkum Země
    střižná zóna
Geografické jméno
    Slovensko
Klíčové slovo
    Dálkového
    DPZ
    Interpretace
    Průzkumu
    Systém
    Tektonický
    Transgemerický
    údajů
    Země
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012