Podrobnosti záznamu

Název
    Transition from island-arc to passive setting on the continental margin of Gondwana: U-Pb zircon dating of Neoproterozoic metaconglomerates from the SE margin of the Tepla-Barrandian Unit, Bohemian Massif
Autor
    Dunkley, Daniel J
    Kachlík, Václav
    Kusiak, Monika A.
    Sláma, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    tectonophysics
Svazek/č.
    Roč. 461, č. 1-4
Strany
    16
Rok
    2008
Výraz tezauru
    ages
    Bohemian Massif
    detrital zircons
    evolution
    Neoproterozoic
    provenance
    Tepla-Barrandian Unit
    trace-element
    Zircon dating
Klíčové slovo
    Bohemian
    Continental
    Dating
    Gondwana
    Island-arc
    Margin
    Massif
    Metaconglomerates
    Neoproterozoic
    Passive
    Setting
    Tepla-Barrandian
    Transition
    U-Pb
    Unit
    Zircon
Abstrakt (anglicky)
   Geochemical data combined with radiometric dating of pebbles from Neoproterozoic metaconlgomerates were used to characterize geotectonic settings at the Neoproterozoic - Cambrian boundary
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012