Podrobnosti záznamu

Název
    Transparent loess heavy minerals of Napajedla surroundings
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Krist
Další názvy
    Průhledné těžké minerály spraší okolí Napajedel
Autor
    Krist, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Svazek/č.
    Vol. 45, no. 4
Strany
    s. 181-233
Rok
    1989
Poznámky
    18 obr., 8 fot., 13 tab. + 4
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B.
Předmětová skupina
    aleurity
    kvartér Českého masivu
    minerály
    sedimentace eolická
    spraš
    těžké minerály
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Napajedla
Klíčové slovo
    Heavy
    Loess
    Minerals
    Napajedla
    Surroundings
    Transparent
Abstrakt (česky)
   Prací byl řešen resortní výzkumný úkol o průhledných těžkých minerálech ze sprašových odkryvů na západním okraji Napajedel. Celý úkol byl rozvržen do 4 hlavních etap: terénní části, laboratorního zpracování vzorků, kvalitativního a kvantitativního vyhodnocování asociací těžkých minerálů v polarizačním mikroskopu a vypracování závěrečné zprávy. Hlavní náplní práce bylo kvalitativní a kvantitativní zastoupení druhů nebo skupin druhů ve zkoumaných spektrech a 6 na sebe navazujících zrnitostních frakcí: 0,04 - 0,05 mm, 0,05 - 0,063 mm, 0,063 -0,10 mm, 0,10 -0,16 mm, 0,16 - 0,20 mm a0,20 - 0,25 mm. Tyto zrnitostní frakce byly získány ze 14 vzorků na 4 lokalitách
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012