Podrobnosti záznamu

Název
    Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Kliment
Autor
    Kliment, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Svazek/č.
    Vol. 38, no. 1
Strany
    p. 157-166
Rok
    2003
Poznámky
    2 obr., 4 diagr.
    Bibliografie na s. 165-166
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Klasifikační znak
    552
    556
Skupina konspektu
    552
    556
Předmětová skupina
    eroze půdy
    eroze říční
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    kvartér Západních Karpat
    modelování
    oblast snosová
    povodí
    sedimentace fluviální
    sedimenty klastické
    suspenze
    transport
Geografické jméno
    Blšanka (povodí)
    Česká republika
    Loučka (povodí)
    Lužická Nisa (povodí)
    Olšava (povodí)
Klíčové slovo
    Czech
    Regions
    Republic
    Sediments
    Suspended
    Transport
    Various
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012