Podrobnosti záznamu

Název
    Transpression and transtension in the Devonian Culm of the Nízké Jeseníky Mts
Autor
    Rajlich, Petr
    Synek, Jaroslav
    Urban, M.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Roč. 1990, -
Strany
    s. 209-234
Rok
    1993
Klíčové slovo
    Culm
    Devonian
    Jeseníky
    Mts
    Nízké
    Transpression
    Transtension
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012