Podrobnosti záznamu

Název
    Travertíny Slovenska
Údaj o odpovědnosti
    Darina Čabalová
Další názvy
    Travertines of Slovakia
Autor
    Čabalová, Darina
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 1
Strany
    s. 4-8
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr., 8 fot. + 1
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    báňská historie
    dekorační kámen
    kamenická surovina
    ložisko nerostných surovin
    podunajská pánev
    sedimenty karbonátové
    travertin
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Hornádská kotlina
    Liptovská kotlina
    Popradská kotlina
Klíčové slovo
    Slovenska
    Travertíny
Abstrakt (česky)
   V článku je uveden přehled výskytů a ložisek travertinů na Slovensku, zejména v Popradské, Hornádské a Liptovské kotlině a v Podunajské nížině. Studiem travertinů byly získány poznatky o čtvrtohorní flóře a paleoklimatickém vývoji na území Slovenska. Výsledky kvartérní paleontologie dokázaly tvorbu travertinů z minerálních vod v období pleistocénu, zejména v průběhu interglaciálů, méně v období interstadiálů. Tvorba holocénních travertinů dále pokračuje. Jako nerudní surovina se travertiny uplatňují ve stavební praxi jako dekorační kameny a kamenické suroviny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012