Podrobnosti záznamu

Název
    Tree species (Picea abies and Fagus sylvatica) effects on soil water acidification and aluminium chemistry at sites subjected to long-term acidification in the Ore Mts., Czech Republic
Další názvy
    Vliv druhové skladby (Picea abies a Fagus sylvatica) na chemismus půdní vody a hliníku na lokalitě Načetín v Krušných horách dlouhodobě ovlivněné acidifikací
Autor
    Hruška, Jakub
    Oulehle, Filip
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of inorganic biochemistry
Svazek/č.
    Roč. 99, č. 9
Strany
    8
Rok
    2005
Výraz tezauru
    acid deposition, Norway spruce, European beech, aluminium, soil solution
Klíčové slovo
    Abies
    Acidification
    Aluminium
    Chemistry
    Czech
    Effects
    Fagus
    Long-term
    Mts
    Ore
    Picea
    Republic
    Sites
    Soil
    Species
    Subjected
    Sylvatica
    Tree
    Water
Abstrakt (česky)
   Vysoká depozice okyselujících prvků ve smrkovém lese byla příčinou nepříznivéhéo chemismu půdního roztoku na smrkové lokalitě v porovnání s bukovou. Koncentrace anorganického iontového hliníku byla výrazně vyšší v půdním roztoku smrkového porostu než ve srovnatelných podmínkách v bukovém porostu. Hliník v bukovém porostu je účině komplexován v organických kyselinách a tak převeden do netoxické formy pro kořeny stromů. Je zřejmé, že druhová skladba má schopnost dlouhodobě mírnit důsledky kyselé atmosférické depozice.
Abstrakt (anglicky)
   The higher acidic deposition under spruce canopy resulted in more unfavorauble soil solution chemistry in spruce stand compare to the beech stand. The inorganic aluminium plays crucial role in neutralizing acidity at spruce in whole soil profile, whereas organically bound aluminium occured at beech stand in upper soil profile. Is evident that tree species could significantly mitigate the long-term acidification of soil environment.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014