Podrobnosti záznamu

Název
    Trendové analýzy foraminiferových společenstev karpatu ve vrtu Nosislav-3
Údaj o odpovědnosti
    Pavla Petrová
Další názvy
    Application of Trend Analyses in the reconstruction of the Paleoecological Conditions in the Borehole Nosislav-3 (Karpatian)
Autor
    Petrová, Pavla, 1972-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis
Svazek/č.
    Roč. 25
Strany
    s. 3-8
Rok
    1995
Poznámky
    1 obr., 4 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Předmětová skupina
    analýza statistická
    autochton
    diverzita druhová
    Foraminifera
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    paleoekologie
    profil vrtný
    sedimentologie
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Nosislav (Břeclav)
Klíčové slovo
    Analýzy
    Foraminiferových
    Karpatu
    Nosislav-3
    Společenstev
    Trendové
    Vrtu
Abstrakt (anglicky)
   The following text enriched our knowledge on the borehole Nosislav-3 which was situated at the Carpathian foredeep about 2 km in front of the line of the flysh nappes. The base of the Karpathian should be subdivided into three developments: 65,0 - 170,0 m pelitic-aleuritic development, 170,0 - 257,0 m psammitic development, 257,0- 340,0 m pelitic development. The assemblages of foraminifers (approximately 300 pieces each) has been evaluated for the following statistical counts. The data has been used for compilation of graphs depicting the diversity, p/b, equitability, dispersity and the values of constance for individual genera. The microfauna of the lower part of the borehole is strongly reduced and it is considered as the 1st zone of the Karpatian by Brzobohatý (1992). Huge number of teleostei bone fragments and strongly pyritized foraminiferal fauna indicates reduction environment of the sedimentation.
   The higher part of the section contains relatively rich assemblages of the Karpathian (foraminifers, clasts of sponge spicules, urchires, molluscs, bryozoans and radiolarians) and it is considered as the 2nd zone of the Karpatian. The represents of genera Uvigerina, Bolivina, Bulimina, Praeglobobulimina dominate, i.e. euryoxibiont elements. The curves show concordant trends in both parts of section (the border at 168,2 m). It corresponds with the change from the psammitic to the pelitic-aleuritic sedimentation. We can conclude, that the reduction of diversity and of development of planctonic foraminifers reflects the sedimentation of more rich psammitic sediments. The onset of the pelitic sedimentation brought improving of conditions for the development of organisms
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012