Podrobnosti záznamu

Název
    Trends in precipitation variability: Prague (the Czech Republic)
Autor
    Bodri, L.
    Čermák, Vladimír
    Krešl, Milan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Climatic Change
Svazek/č.
    Roč. 72, č. 1-2
Strany
    s. 151-170
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0998, GA ČR3cav_un_auth*0000918
    Projekt: IAA3012005, GA AV ČR3cav_un_auth*0000188
    Překlad názvu: Trendy ve variabilitě dešťových srážek: Praha (Česká republika)
    Rozsah: 20 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    North Atlantic Oscillation
    Prague observatory
    precipitation variability
Klíčové slovo
    Czech
    Prague
    Precipitation
    Republic
    Trends
    Variability
Abstrakt (česky)
   Pro období let 1994 až 2001 byla studována variabilita dešťových srážek v denních až desetidenních intervalech pro stanici Praha Spořilov. Variabilita byla stanovena metodou absolutních rozdílů v srážkových úhrnech mezi dvěma sousedními údaji. Výsledky ukazují celkový vzrůst srážkové variability ve všech sledovaných intervalech v daném osmiletém období
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013