Podrobnosti záznamu

Název
    Trendy pevnosti dosažené v systému metakaolinit - hlinitan sodný - křemen
Autor
    Andertová, J.
    Hájek, Pavel
    Koloušek, D.
Konference
    Metakaolin 2009 (18.03.2009 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Metakaolin 2009
Strany
    S. 36-41
Poznámky
    Projekt: 2B06120, GA MŠk
    Překlad názvu: Developments strenght attained of the system metakaolinite - podium aluminite - quartz
    Rozsah: 6 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    alkali reaction
    geopolymer reactions
Klíčové slovo
    Dosažené
    Hlinitan
    Křemen
    Metakaolinit
    Pevnosti
    Sodný
    Systému
    Trendy
Abstrakt (česky)
   Geopolymerní reakce mají mnoho společného s diagenetickými přeměnami sedimentárních hornin. V laboratorních podmínkách vznikají geopolymerní hmoty při alkalické reakci metakaolinitu a hlinitanu sodného (Fastex 81) a křemene. Jako výsledek reakce je objevení zeolitové fáze (zeolit A) v dané hmotě. Zeolitová fáze, tepelná úprava materiálu a hydrotermální expozice ovlivňuje trendy pevnosti. Výsledky reakce byli potvrzeny pomocí XRD a SEM.
Abstrakt (anglicky)
   /: Geopolymer reactions have much in common with diagenetic transformations of the sedimentary rocks. Inside of laboratory conditions occur of geopolymer masses in alkali reaction of metakaolinite to sodium aluminate (Fastex 81) and quartz. As a result reaction is rise the zeolite phase (zeolite A) inside of relevant substance. The zeolite phase, temperature dressing materials and hydrothermal exposition influence developments strength. Results reaction were confirmed by means of X - ray diffractometry and SEM.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012