Podrobnosti záznamu

Název
    Trendy v depozici síry a dusíku v české síti GEOMON a porovnání s výsledky integrovaného monitoringu ve Švédsku
Další názvy
    Trends in sulphur and nitrogen deposition in the Czech GEOMON network and their comparison with the results of Integrated Monitoring in Sweden
Autor
    Fottová, Daniela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Ovzduší 2003. Sborník konference, Brno 5.-7.5. 2003
Poznámky
    Akce: 2003/05/05 ; Brno
Výraz tezauru
    deposition, sulphur, nitrogen, network GEOMON, bulk, throughfall
Klíčové slovo
    české
    Depozici
    Dusíku
    GEOMON
    Integrovaného
    Monitoringu
    Porovnání
    Síry
    Síti
    Švédsku
    Trendy
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Deposition fluxes of sulphur and nitrogen based on bulk and throughfall precipitation analysis were calculated for the period 1994?2001 in the GEOMON network encompassing fourteen small forest catchments in the Czech Republic. A remarkable decrease in the bulk and throughfall deposition of sulphur occurred as a result of the desulphurization programme realized in the Czech Republic between 1996 and 1998. On contrary deposition of nitrogen is constant or increasing. Comparison with three Swedish catchments is also presented.
Abstrakt (anglicky)
   Trends in sulphur and nitrogen deposition in the Czech GEOMON network and their comparison with the results of Integrated Monitoring in Sweden
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014