Podrobnosti záznamu

Název
    Trocholites Conrad, 1838 (Nautiloidea, Tarphycerida) in the Middle Ordovician of the Prague Basin and its palaeobiogeographical significance
Další názvy
    Trocholites Conrad, 1838 (Nautiloidea, Tarphycerida) ve středním ordoviku pražské pánve a jeho paleogeografický význam
Autor
    Manda, Štěpán
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 83, č. 3
Strany
    8
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Middle Ordovician, Dobrotivian, Darriwilian, Cephalopoda, Tarphycerida, taxonomy, Prague Basin.
Klíčové slovo
    1838
    Basin
    Conrad
    Middle
    Nautiloidea
    Ordovician
    Palaeobiogeographical
    Prague
    Significance
    Tarphycerida
    Trocholites
Abstrakt (česky)
   Výskyt rodu Trocholites ve spodním dobrotivu peruniky, iberie a armorického masivu odráží neobvyklou dispersi tarphyceridů do nižšíš šířek, která odráží významnou změnu v ordovickém klimatu.
Abstrakt (anglicky)
   The occurrence of Trocholites in early Dobrotivian strata of Perunica, the Iberian Chain and Armorican Massif reflects an unusual dispersion event of tarphycerids into lower latitude seas coinciding with a distinct climate perturbation during the Ordovician.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014