Podrobnosti záznamu

Název
    Trojrozměrná analýza svrchně paleolitických lebek z Předmostí u Přerova.
Další názvy
    Three-dimensional analysis of Upper Palaeolithic skulls from Předmostí near Přerov.
Autor
    Bigoni, Lucie
    Velemínská, Jana
    Velemínský, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2008
Zdrojový dokument - monografie
    Memoriál prof. J. Matiegky a prof. J. Malého, Sborník Hrdličkova muzea člověka
Výraz tezauru
    Předmostí near Přerov
    three-dimensional cranial analysis
    Upper Palaeolithic skulls
Klíčové slovo
    Analýza
    Lebek
    Paleolitických
    Předmostí
    Přerova
    Svrchně
    Trojrozměrná
Abstrakt (česky)
   Na konci 19. století byly objeveny K. Maškou a M. Křížem fosilní kosterní pozůstatky zhruba třiceti jedinců na lokalitě Předmostí u Přerova. Nález byl datován na 26,000 let. Podle výsledků studie svrchně paleolitické lebky jsou signifikantně delší, užší a nižší. Podle Liebermana (2001) jsou pro lebky anatomicky moderního člověka Homo sapiens charakteristické dva morfologické rysy: obličejová retruze a zakulacené neurocranium. Od svrchního paleolitu směrem k současnosti bylo nalezeno relativně výraznější zkrácení mozkovny u žen v kombinaci s posunem bodu euryon anteriorním směrem, dále redukce šířky obličeje a prodloužení tětivy N-B. Pohlavní dimorfismus svrchně palolitických lebek je výraznější než u recentních lebek.
Abstrakt (anglicky)
   Fossil bone remains of nearly thirty skeletons from Předmostí near Přerov were discovered by Karel J. Maška and Martin Kříž already in the end of the 19th century. Their estimated age is 26,000 years. According to our results, the Upper Palaeolithic skulls were significant longer in combination with the lowerer skull. According to Lieberman (2001), the crania of anatomically modern Homo sapiens are uniquely characterized by two general structural autapomorphies: facial retrusion and neurocranial globularity. We found relative greater decrease of the female cranial length connected with an anterior shift of the euryon point, reduction of fhe facial width and elongation of male N-B chord. Both jaws were in strong protrusion in relation to the cranial base, the face thus developed more to the anteriorotation. Sexual dimorphism of Upper Palaeolithic skulls is more evident compared to recent skulls.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012