Podrobnosti záznamu

Název
    Tuffite sandstone in innercarpathian Paleogene of Orava
Další názvy
    Nález tufitických pieskovcov vo vnútrokarpatskom paleogéne Moravy