Podrobnosti záznamu

Název
    Turmalín v pegmatitech, aplitech a granitech ze západní granodioritové zóny brněnského masívu
Další názvy
    Tourmaline from pegmatites, aplites and granites in the Western Granodiorite area of the Brno Massif
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 18, č. 2
Strany
    7
Rok
    2010
Výraz tezauru
    tourmaline, partial melting, contact metamorphism, Brno Massif, Czech Republic
Klíčové slovo
    Aplitech
    Brněnského
    Granitech
    Granodioritové
    Masívu
    Pegmatitech
    Turmalín
    Západní
    Zóny
Abstrakt (česky)
   Turmalinické granity, pegmatity a aplity západní zóny brněnského masívu jsou prostorově vázány na enklávy metapelitů, které představují relikt metamorfního pláště brněnského masívu. Turmalín také vystupuje jako akcesorický minerál v těchto metapelitech. Během kontaktní metamorfózy spojené s intruzí granitoidů byla místy v migmatitech překročena hranice stability turmalínu (~730 °C a 4-3 kbar). Díky tomu vznikala bórem bohatá tavenina, jejíž existenci potvrzuje přítomnost turmalínu v leukosomu některých migmatitů. Žíly turmalinických granitů, pegmatitů a aplitů pronikly do metapelitů během ranných stádií chladnutí kontaktní aureoly intruze granitů a granodioritů suity Tetčice (~570 °C and < 3 kbar). Pro všechny zmíněné žilné horniny je charakteristické poměrně primitivní složení turmalínů a prostorová vazba žil na enklávy metapelitů. Tyto žíly ale vznikly parciálním tavením metapelitů v jejich kontaktní aureole.
Abstrakt (anglicky)
   Tourmaline from pegmatites, aplites and granites in the Western Granodiorite area of the Brno Massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014