Podrobnosti záznamu

Název
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav
Údaj o odpovědnosti
    Miloš René
Další názvy
    Tourmaline-muscovite orthogneiss from the Budislav, near of the Soběslav
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Strany
    s. 187-189
Rok
    2008
Poznámky
    1 obr., 3 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007
Klasifikační znak
    55(1)
    550.4
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    minerály akcesorické
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    muskovit
    ortorula
    složení peraluminické
    thorium
    turmalín
    vzácné zeminy
    zirkonium
Geografické jméno
    Budislav (Tábor, Soběslav)
    Čechy (Česko)
Klíčové slovo
    23-31
    Budislavi
    Ortorula
    Soběslav
    Soběslavi
    Turmalinicko-muskovitická
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 5. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012