Podrobnosti záznamu

Název
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
Další názvy
    Tourmalinites from the southern part of Svratka Crystalline complex
Autor
    Buriánek, David
    Čopjaková, Renata
    Houzar, Stanislav
    Škoda, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 92, č. červenec
Strany
    19
Rok
    2007
Výraz tezauru
    tourmalinite, schorl-dravite, boron, fluorine, metamorphism, mica schist, Svratka Crystalline Complex, Czech Republic
Klíčové slovo
    části
    Jižní
    Krystalinika
    Svrateckého
    Turmalinity
Abstrakt (česky)
   Turmalinity jsou součástí metamorfovaného vulkanosedimentárního komplexu svrateckého krystalinika. Vystupují společně s metapelity, které jsou ve srovnání s průměrnou kontinentální kůrou relativně bohaté B, příp. i F. Turmalíny odpovídají fluorem bohatým skorylům až dravitům, lokálně se zvýšeným obsahem Ca a vakancí v pozici X. Chemická zonálnost turmalínů, naznačuje jejich polyfázový vývoj. Během první metamorfní (předmetamorfní ?) etapy vznikla jádra některých turmalínových zrn. Další růst turmalínu byl produktem vrcholné metamorfózy a během retrogradní metamorfózy byl vývoj turmalínu dokončen. Litologická pozice turmalinitů, stejně jako jejich chemické složení a chemické složení minerálů, naznačují jejich předmetamorfní vznik. Jako nejpravděpodobnější se jeví scénář, podle kterého turmalinity vznikly reakcí relativně nízkoteplotních hydroterm s metapelity v původním sedimentačním bazénu.
Abstrakt (anglicky)
   Tourmalinites from the southern part of Svratka Crystalline complex
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014