Podrobnosti záznamu

Název
    Turnover in the Precambrian and Early Paleozoic (mainly Cambrian) microbiotas: an example of the Bohemian Massif
Autor
    Konzalová, Magda
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Roč. 40, 3-4
Strany
    s. 463-473
Rok
    1997
Poznámky
    Projekt: GA205/93/0342, GA ČR
Klíčové slovo
    Bohemian
    Cambrian
    Early
    Example
    Mainly
    Massif
    Microbiotas
    Paleozoic
    Precambrian
    Turnover
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012