Podrobnosti záznamu

Název
    Turonian-Coniacian oceanic red beds in the Rio Fardes Section, Middle Subbetic, Southern Spain
Další názvy
    Oceánské pestré vrstvy (turonconiak) v profilu Rio Fardes, Střední Subbetic, jižní Španělsko
Autor
    Hu, Xiumian
    Sarti, Massimo
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Earth Science Frontiers
Svazek/č.
    Roč. 12, č. 2
Strany
    7
Rok
    2005
Výraz tezauru
    oceanic red beds, Rio Fardes section, Fardes Formation, Upper Cretaceous, Subbetic, southern Spain
Klíčové slovo
    Beds
    Fardes
    Middle
    Oceanic
    Red
    Rio
    Section
    Southern
    Spain
    Subbetic
    Turonian-Coniacian
Abstrakt (česky)
   Pestré vrstvy obsahují většinou červené jílovce stáří turon-coniak, které byly ukládány pod karbonátovou kompenzační hladinou (CCD).
Abstrakt (anglicky)
   The red beds sequence consists of reddish clays of the Turonian-Coniacian age deposited mostly below the carbonate compensation depth (CCD).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014