Podrobnosti záznamu

Název
    Tvorba atlasu biodiverzity Mohavské pouště v Nevadě na základě zoogeografického výzkumu
Autor
    Cetkovský, Stanislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Fyzickogeografický sborník
Strany
    s. 127-132
Poznámky
    Překlad názvu: Zoogeographical research as the basis for creation of Mojave Desert Biodiversity Atlas in Nevada
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    atlas
    biodiversity
    Gopherus Agassizii
    Nature conservation
Klíčové slovo
    Atlasu
    Biodiverzity
    Mohavské
    Nevadě
    Pouště
    Tvorba
    Výzkumu
    Základě
    Zoogeografického
Abstrakt (česky)
   Tvorba atlasu biodiverzity jako podklad pro péči o krajinu je ukázkou multidisciplinárního propojení vědeckých institucí se státní správou. Pokles biodiverzity je jeden z nejzávažnějších globálních problémů lidstva. Nynější ohrožení biologické diverzity nemá v minulosti precedens, neboť druhům nikdy předtím nehrozilo vymírání v tak krátkém časovém úseku jako dnes a nejbližší léta a desetiletí budou rozhodovat o tom, jak velká část světové diverzity se zachová. Ochrana biodiverzity, jako součásti přírodních zdrojů, musí být prioritou i české ochrany přírody a krajiny.
Abstrakt (anglicky)
   Primary data for Biodiversity Atlas has been found from the biogeographical investigation of population trends. One of the atlas shapes is the geographical distribution and population density of reptiles and amphibians. The aim of this article is presentation of the Line Distance Sampling as the zoogeographical method for the biodiversity evaluation. This method has been applied in Mojave Desert ecoregion in southern Nevada. Line Distance Sampling is a class of zoogeographical method that allows the estimation of density of biological population. The critical data collected are distances from a randomly placed line or point to object of interest. Result of this investigation is value of population density (objects/m2). Analysis and synthesis of the Biodiversity Atlas by GIS tools is important base for the landscape conservation management.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012