Podrobnosti záznamu

Název
    Tvorba národní geologické mapové databáze ČR
Další názvy
    National Geological Map Database of Czech Republic
Autor
    Krejčí, Zuzana
    Tomas, Robert
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
Strany
    9
Poznámky
    Akce: 2006 ; Praha
Výraz tezauru
    National map database, geological map, information system
Klíčové slovo
    ČR
    Databáze
    Geologické
    Mapové
    Národní
    Tvorba
Abstrakt (česky)
   Příspěvek zaměřený na hlavní principy budování Národní geologické databáze ČR (NGMD ČR)jako expertního systému geovědních dat a informací získávaných v rámci geologického mapování prová děného Českou geologickou službou.
Abstrakt (anglicky)
   National Geological Map Database of Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014