Podrobnosti záznamu

Název
    Two ammonites from the Early Cretaceous deep-sea sediments of the Silesian Nappe, Polish Carpathians, and stratigraphic problems resulted from micropalaeontological dating of their sites
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Vašíček, Elżbieta Gedl, Mariusz Kędzierski, Alfred Uchman
Autor
    Gedl, Elżbieta
    Kędzierski, Mariusz
    Uchman, Alfred
    Vašíček, Zdeněk, 1937-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Annales Societatis geologorum Poloniae
Svazek/č.
    Vol. 80, no. 1
Strany
    p. 25-37
Rok
    2010
Poznámky
    7 obr., fot., pl., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol.
Klasifikační znak
    551.7
    562/569
Skupina konspektu
    56
Předmětová skupina
    Ammonoidea
    biostratigrafie
    biozóna
    Dinoflagellata
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída-svrchní
    nannofosílie
    popis taxonů
    sedimentace hlubokomořská
    slezská jednotka
    tafonomie
Geografické jméno
    Polsko
Klíčové slovo
    Ammonites
    Carpathians
    Cretaceous
    Dating
    Deep-sea
    Early
    Micropalaeontological
    Nappe
    Polish
    Problems
    Resulted
    Sediments
    Silesian
    Sites
    Stratigraphic
    Two
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 12. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012