Podrobnosti záznamu

Název
    Two benthic microbial assemblages from the Měnín-1 borehole (Early Cambrian, Czech Republic)
Autor
    Vavrdová, Milada
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 81, č. 2
Strany
    s. 115-122
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Dvě bentické mikrobiální asociace z vrtu Měnín - 1 (Spodní kambrium, Česká republika)
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    acritarchs
    biostratigraphy
    Early Cambrian
    Southern Moravia
Klíčové slovo
    Assemblages
    Benthic
    Borehole
    Cambrian
    Czech
    Early
    Měnín-1
    Microbial
    Republic
    Two
Abstrakt (česky)
   Diverzifikovaná společenstva bentických mikrofosílií byla izolována ze dvou horizontů vrtu Měnín - 1 na jižní Moravě. Acritarcha, prasinofytní řasy a filamenty indikují příbřežní mělkou sedimentaci raně kambrického stáří. Příznivé podmínky umožnily zachování řasových coenobií. Některé mikrofosílie dosvědčují přítomnost nemetamorfovaných proterozoických sedimentů.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012