Podrobnosti záznamu

Název
    Two new bellerophontiform tergomyans (Mollusca) from the Early Devonian (Lochkovian) of the Barrandian area, Bohemia (Czech Republic)
Další názvy
    Dva noví belerofontidní tergomya (Mollusca)ze spodního devonu (Lochkovu) Barrandienu, Čechy (Česká republika)
Autor
    Horný, Radvan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná
Svazek/č.
    Roč. 174, č. 1-4
Strany
    6
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Barrandian Area
    Bellerofotiform molluscs
    Cyrtolitidae
    Czech Republic
    Lochkovian
    Lower Devonian
    Mollusca
    new taxa
    Tergomya
Klíčové slovo
    Area
    Barrandian
    Bellerophontiform
    Bohemia
    Czech
    Devonian
    Early
    Lochkovian
    Mollusca
    New
    Republic
    Tergomyans
    Two
Abstrakt (česky)
   Ze spodního devonu (lochkovu) radotínských vápenců barrandienu jsou hlášeny dva nové rody belerofontidních tergomyí: Cyrtodiscus? karlikensis sp. n. a Kosorodiscus ruzickai gen. n. et sp. n. Zatímco Cyrtodiscus? je jasný zástupce čeledi Cyrtolitidae u které byly nalezeny svalové vtisky, další taxon je řazen k bellerophontiformním tergomyím pouze předběžně.
Abstrakt (anglicky)
   Two new genera of bellerofontiform tergomyans are reported from the Early Devonian (Lochlovian) Radotín Limestones from the Barrandian area: Cyrtodiscus? karlikensis sp. n. and Kosorodiscus ruzickai gen. n. et sp. n. While Cyrtodiscus? is the clear representative of the family Cyrtolitidae in which muscle scars have been found, the additional taxon is classified as a bellerophontiform tergomyan only tentatively.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012