Podrobnosti záznamu

Název
    Two simple derivations of universal bounds for the C.B.S. inequality constant
Autor
    Axelsson, O.
    Blaheta, Radim
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Applications of Mathematics
Svazek/č.
    Roč. 49, č. 1
Strany
    s. 57-72
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: INCO KIT:977006, XE
    Projekt: OK 383, GA MŠk
    Překlad názvu: Dvě jednoduchá odvození obecných mezí pro konstanty v C.B.S. nerovnosti
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    finite element method
    h-and p-refinement
Klíčové slovo
    Bounds
    C.B.S
    Constant
    Derivations
    Inequality
    Simple
    Two
    Universal
Abstrakt (česky)
   Jsou odvozené obecné meze pro konstanty v zesílené Cauchy-Bunyakowski-Schwarzově nerovnosti pro po částech lineární-lineární a po částech kvadratické-lineární dvourozměrné konečněprvkové prostory. Meze jsou platné pro libovolné koeficienty a libovolné tvary a to jak pro skalární problém difúze tak pro rovnice teorie elasticity.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012