Podrobnosti záznamu

Název
    Two species of Selaginella cones and their spores from the Bohemian Carboniferous continental basins of the Czech Republic
Autor
    Bek, Jiří
    Drábková, Jana
    Opluštil, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Review of Palaeobotany and Palynology
Svazek/č.
    Roč. 114, č. 1-2
Strany
    25
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Carboniferous
    Cirratriradites
    in situ spores
    palaeobotany
    Selaginella
    Triangulatisporites
Klíčové slovo
    Basins
    Bohemian
    Carboniferous
    Cones
    Continental
    Czech
    Republic
    Selaginella
    Species
    Spores
    Two
Abstrakt (anglicky)
   Carboniferosu Selaginella´s fructifications and their spores

   Taxonomical analysis of two Selaginella species and their spores from the Carboniferous deposits of the Czech Republic
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012