Podrobnosti záznamu

Název
    Two-mica and biotite granites in the Weitra - Nové Hrady area, Austria - Czech Republic
Další názvy
    Dvojslídné a biotitické granity v okolí Weitry a Nových Hradů (Rakousko, Česká republika)
Autor
    Breiter, Karel
    Scharbert, Susanna
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 3-4
Strany
    14
Rok
    2006
Výraz tezauru
    granite, petrology, geochemistry, Moldanubicum
Klíčové slovo
    Area
    Austria
    Biotite
    Czech
    Granites
    Hrady
    Nové
    Republic
    Two-mica
    Weitra
Abstrakt (česky)
   V oblasti mezi Weitrou a Novými Hrady byly rozlišeny tyto granity: 1. stz. dvojsl. granit typ Žofín starý 324+14 Ma, 2. hrz. dvojsl. granit typ Mandelstein provázený muskovitickými granity u nakolic a Šejbů, 3. biotitický granit s vysokou magnet. susceptibilitou typ Karlstift, 4. biotitický granit typ Weitra.
Abstrakt (anglicky)
   In the area among Weitra, Freistadt and Nové Hrady, besides the clearly defined Weinsberg granite, four additional granite types have been distinguished on the basis of their field relations, petrology, whole-rock and isotope geochemistry: (1) medium-grained, locally porphyritic peraluminous two-mica Žofín granite, 324 old with initial Sr isotopic ratios (87Sr/86Sri) of 0.712; (2) peraluminous fractionated suite of coarse-grained two-mica Mandelstein granite, accompanied by muscovite Nakolice-Pyhrabruck and Šejby granites with 87Sr/86Sri 0.706; (3) chemically primitive Karlstift biotite granite with high magnetic susceptibility and 87Sr/86Sri = 0.706; (4) Weitra biotite granite with a magnetic and a non-magnetic varieties followed by dykes of muscovite granite (87Sr/86Sri 0.705). The evolution of the peraluminous granites towards lower Sr initial ratios may indicate change in the magma sources at the end of the Variscan magmatic cycle and a shift to deeper, more metaigneous material.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014