Podrobnosti záznamu

Název
    Typologie uhelných tonsteinů karvinského souvrství moravsko-slezské části hornoslezské pánve podle petrografických kriterií
Autor
    Martinec, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
Strany
    s. 85-92
Klíčové slovo
    části
    Hornoslezské
    Karvinského
    Kriterií
    Moravsko-slezské
    Pánve
    Petrografických
    Souvrství
    Tonsteinů
    Typologie
    Uhelných
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012