Podrobnosti záznamu

Název
    Typová analýza geofyzikálních dat
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Kaláb, Lada Bubíková
Další názvy
    Type Analysis of Geophysical Data
Autor
    Bubíková, Lada
    Kaláb, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 1
Strany
    s. 53-61
Rok
    1993
Poznámky
    2 tab., 2 diagr., 7 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    interpretace dat
    matematické modelování
    model matematický
    průvodní jevy
    seizmika
    těžba pevných paliv
    zpracování dat
Předmětová kategorie
    důlní otřes
    ostravsko-karvinská pánev
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Analýza
    Dat
    Geofyzikálních
    Typová
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012