Podrobnosti záznamu

Název
    Typový profil hradišťského souvrství v Nové Dědině u Frýdlantu n.O. (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Další názvy
    Type section of the Hradiště Formation at Nová Dědina by Frýdlant N.O. (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Autor
    Skupien, Petr
    Švábenická, Lilian
    Vašíček, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická
Výraz tezauru
    Silesian Unit, Hradoště Formation, Early hauterivian, nannofossils, noncalcareous dinoflagellate cysts
Klíčové slovo
    Česká
    Dědině
    Frýdlantu
    Hradišťského
    Jednotka
    Karpaty
    N.O
    Nové
    Profil
    Republika
    Slezská
    Souvrství
    Typový
    Vnější
    Západní
Abstrakt (česky)
   Slezská jednotka - profil je tvořen tmavošedými jílovitými vápenci a vápnitými jílovci, stáří sedimentů spodní hauteriv na základě studia vápnitých nanofosilií.
Abstrakt (anglicky)
   Type section of the Hradiště Formation at Nová Dědina by Frýdlant N.O. (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014