Podrobnosti záznamu

Název
    Typy, časová posloupnost a mineralogie paragenezí na ložisku Róžná
Další názvy
    Types, time succession and mineralogy of paragenesis at the Rožná deposit
Autor
    Kříbek, Bohdan
    Scharm, Bohdan
    Scharmová, Marta
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2005
Zdrojový dokument - monografie
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
Výraz tezauru
    ore paragenesis, Rožna deposit, uranium
Klíčové slovo
    časová
    Ložisku
    Mineralogie
    Paragenezí
    Posloupnost
    Róžná
    Typy
Abstrakt (česky)
   Zrudnění na ložisku Rožná zahrnuje předuranovou sulfid-křemennou mineralizaci, uranovou mineralizaci a pouranovou, křemen-karbonátovou mineralizaci
Abstrakt (anglicky)
   Types, time succession and mineralogy of paragenesis at the Rožná deposit
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014