Podrobnosti záznamu

Název
    Typy a vývoj dentice bobrovitých (čeleď Castoridae GRAY, 1821; Rodentia, Mammalia)
Údaj o odpovědnosti
    Jana Nedomová
Další názvy
    4. paleontologický seminář, Ostrava17.-18.6. 2003 (Variant.)
Autor
    Nedomová, Jana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 49, mimoř. č.
Strany
    s. 105-106
Rok
    2003
Poznámky
    2 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    551.7
    599
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    analýza tvarová
    fylogeneze
    kenozoikum
    Mammalia
    paleontologie
    Rodentia
    zuby
Klíčové slovo
    1821
    Bobrovitých
    Castoridae
    čeleď
    Dentice
    GRAY
    Mammalia
    Rodentia
    Typy
    Vývoj
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012