Podrobnosti záznamu

Název
    Typy organických fluid pražské synformy barrandienu mobilizované během variské tektogeneze
Další názvy
    Types of organic fluids of the Prague synform of the Barrandian mobilized during Variscan tectogenesis
Autor
    Bakker, Ronald
    Melichar, Rostislav
    Prokeš, Lubomír
    Slobodník, Marek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Roč. 2009, č. 1
Strany
    3
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Prague synform variscan veins hydrocarbons fluid inclusions
Klíčové slovo
    Barrandienu
    Fluid
    Mobilizované
    Organických
    Pražské
    Synformy
    Tektogeneze
    Typy
    Variské
Abstrakt (česky)
   Syntectonic variscan veins occur throughout whole stratigraphic units of the Prague synform and Palaeozoic of the Barrandian.
Abstrakt (anglicky)
   Syntectonic variscan veins occur throughout whole stratigraphic units of the Prague synform and Palaeozoic of the Barrandian.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012