Podrobnosti záznamu

Název
    Užitá geofyzika při řešení problematiky zvodněných výsypkových těles
Údaj o odpovědnosti
    Michal Řehoř
Další názvy
    Angewandte Geophysik bei Lösung der Problematik von wasserführenden Kippenkörpern
Autor
    Řehoř, Michal
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj VÚHU
Svazek/č.
    Č. 3
Strany
    s. 26-37
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zprav. VÚHU.
Předmětová skupina
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    odporové profilování
    průvodní jevy
    severočeská pánev
    těžba pevných paliv
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Geofyzika
    Problematiky
    řešení
    Těles
    Užitá
    Výsypkových
    Zvodněných
Abstrakt (česky)
   Volba vhodné metodiky průzkumu, praktického postupu měření a způsobu interpetace ve specifických podmínkách SHR
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012