Podrobnosti záznamu

Název
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
Údaj o odpovědnosti
    Filip Stehlík
Další názvy
    The reconstruction of the channel avulsion of the Berounka River from Zbraslav to Lahovice by using historical date
Autor
    Stehlík, Filip
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Strany
    s. 85-87
Rok
    2006
Poznámky
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Klasifikační znak
    551.4
    556
    912
    930
Skupina konspektu
    55
    556
    912
Předmětová skupina
    geologie regionální
    historie
    holocén
    koryto
    kvartér
    kvartér pražské plošiny
    mapa geologická
    paleoreliéf
    povodeň
    recent
    rizika geologická
    řeka
    soutok
    záplavová niva
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Praha-Zbraslav
Klíčové slovo
    12-42
    Avulze
    Berounky
    Dat
    Historických
    Koryta
    Lahovicemi
    Rekonstrukci
    Užití
    Zbraslav
    Zbraslaví
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012